Ridklubben,  Styrelsen

Extra medlemsbidrag

Med anledning av den återkoppling som vi fått i samband med det extra medlemsbidrag, som via en fakturas skickades till samtliga medlemmar.

Till att börja vill vi tacka för era synpunkter, det tyder på ett intresse av vår förening.

Först lite bakgrund.

Vi har en verksamhet som kräver aktiviteter året runt, årets alla dagar. Genom att vi har ett ansvar för levande djur är det svårt att ”släcka ljuset och gå hem” som skulle kunna vara en lösning i många andra verksamheter.

Förtydliganden.

Det extra medlemsbidraget är en del av de aktiviteter vi i styrelsen arbetar med för att vända den negativa trenden vi haft under en tid.

Det negativa består till mycket stor del i ökade kostnader för foder till våra hästar där vi sett ökningar som är långt mycket högre än den möjlighet vi ser att vi Tex kan höja ridavgifter och eller medlemsavgifter.

En höjning av dessa i samma utsträckning skulle troligen göra att flera skulle säga upp sina platser, vilket skulle snabba på en negativ spiral. Vilket vi absolut inte vill bidra till.

Genom denna och en rad aktiviteter vill vi nu vända detta till något positivt.

Målsättningen är en väl fungerande verksamhet som är öppen och ger många möjlighet att verka och utvecklas inom ridning.

Detta medlemsbidrag är frivilligt och vi kan inte kräva att denna faktura betalas.

Förhoppningen är självklart att samtliga medlemmar vill och utifrån sina egna möjligheter är med och bidrar.

Bidrag och Sponsring

Utöver detta medlemsbidrag finns självklart möjligheten att ge ett större bidrag eller tipsa om sponsring.

När det gäller sponsring har vi skickat ett erbjudande till 151 företag inom vårt upptagningsområde ( 3 mil radie från Bratteborg)

Dessa företag ringer vi nu runt till och erbjuder dem möjligheten att sponsra BRS, den förening som utbildar framtidens ledare. Läs mer om detta på hemsidan under sponsring.

Utöver detta har vi tittat över arbetstiderna för vår personal där vi ser att vissa arbetsmoment kan genomföras med stöd från styrelse och även frivilliga insatser från medlemmar. Titta gärna på de anslag som finns i stallet. Vi tittar också tillsammans med personalen att flytta och ändra ridgrupper, för att på så vis minska arbetstider, främst på helger.

Vidare har vi sedan en tid pågående dialoger med kommunen ( Kultur och Fritid) samt med Swedbank, där vi tittar på vår ekonomi och lånevillkor. Det är också ett inplanerad utbildningstillfälle med ridsportförbundet som ger stöd i bla för hur en ridskoleverksamhet kan utvecklas positivt.

Framtiden

Jag hoppas nu att detta förtydligande samt den korta redovisningen av de pågående aktiviteterna ger en bättre förståelse samt förtydligande att

Bratteborgsryttarsällskap kommer fortsätta driva sin verksamhet vidare under lång tid framöver.

Med vänlig hälsning

Jörgen Sjö Ordf BRS

Kommentarer inaktiverade för Extra medlemsbidrag