Kontakt

Styrelsen 2023

Mail till Styrelsen: styrelsen@bratteborgsrs.se (denna adress når samtliga i styrelsen)

Jörgen Sjö – Ordförande

Lotta Olsson – Vice ordförande

Anna Brunnegård – Kassör

Maja Eriksson – Sekreterare

Therese Lindblom

Niklas Hansson

Linnea Ludvigsson

Suppleant – Katarina Cederlund 

Suppleant – Kristin Lorentzon

Ungdomsrepresentant – vakant

Ridskolan

Telefon: 0393 -13130

Telefontid mån-tors 15:30-16:15 (igenridning, återbud m.m.)

Maila ridlärarna direkt: ridlararna@bratteborgsrs.se

Instruktör måndag, tisdag, varannan söndag  – Sandra Henrysson

Instruktör onsdag, torsdag, varannan söndag – Catarina Sjö

Varannan lördag/söndag – Elin Rundberg, Ylva Nilsson, Ebba Philip

Handikappridning fredagar –  Catarina Sjö, Sandra Henrysson

Ekonomi

Mail till Kassör: ekonomi@bratteborgsrs.se

Incidentrapportering

REQS Incidentrapportering