Ridklubben

Medlemskap

Medlemskap i Bratteborgs Ryttarsällskap är en förutsättning för att ha tillgång till klubbens lokaler och utrustning och för alla som rider hos oss. Klubben är beroende av medlemsavgifter och ideellt arbete.

Stöd klubben!

Lös gärna medlemskap för hela familjen – farmor, moster, kusiner mfl 😉
I medlemskapet ingår tidningen Häst och ryttare, olycksfall- och ansvarsförsäkring. Tillgång till ”Krubban”, gemenskap med övriga medlemmar, möjlighet att delta i pay and jump/pay and ride mm.
Rider du på ridskolan är medlemskap obligatoriskt. Medlemsavgiften faktureras i samband med ridavgiften varje år.
Medlemsavgift betalas årsvis till bankgiro 5890-3089.
Ange namn, adress och fullständigt personnummer, mobilnummer och mailadress. Ange för alla om du betalar för familj. Alternativt kan du maila uppgifterna till ekonomi@bratteborgsrs.se

För 2024 är avgiften:
Junior (upp till 18år): 350kr
Senior: 400kr
Familj (alla boende på samma adress): 800kr
Betalningen gäller till och med 2024-12-31

Styrelsen 2024

Jörgen Sjö – Ordförande
Lotta Olsson – Vice ordförande
Anna Brunnegård – Kassör
Maja Eriksson – Sekreterare
Therese Lindblom – Ledamot
Niklas Hansson – Ledamot
Linnea Ludvigsson – Ledamot
Vakant – Suppleant
Vakant – Suppleant

Protokoll styrelsemöten