Ridklubben

Medlemskap Bratteborgs Ryttarsällskap

Medlemskap i Bratteborgs Ryttarsällskap är en förutsättning för att ha tillgång till klubbens lokaler och utrustning och för alla som rider hos oss. Klubben är beroende av medlemsavgifter och ideellt arbete.

Stöd klubben!

Lös gärna medlemskap för hela familjen – farmor, moster, kusiner mfl ;).

I medlemskapet ingår tidningen Häst och ryttare, olycksfall- och ansvarsförsäkring. Tillgång till ”Krubban”, gemenskap med övriga medlemmar, möjlighet att delta i pay and jump/pay and ride mm.

Rider du på ridskolan är medlemskap obligatoriskt.

Du betalar in din medlemsavgift årsvis på bankgiro 5890-3089

Ange namn, adress och fullständigt personnummer, mobilnummer och mailadress. Ange för alla om du betalar för familj. Alt. maila uppgifterna till ekonomi@bratteborgsrs.se

För 2023 gäller följande avgifter:
Junior (upp till 18år): 350kr
Senior: 400kr
Familj (alla boende på samma adress): 800kr
Betalningen gäller till och med 2023-12-31

Styrelsen 2023

Jörgen Sjö – Ordförande
Lotta Olsson – Vice ordförande
Anna Brunnegård – Kassör
Maja Eriksson – Sekreterare
Therese Lindblom – Ledamot
Niklas Hansson – Ledamot
Linnea Ludvigsson – Ledamot
Katarina Cederlund – Suppleant
Kristin Lorentzon – Suppleant