Hästarna

I dagsläget äger klubben 11 hästar, varav ungdomssektionen en.
Tre lånar vi från High Chaparrall när deras verksamhet inte är igång
och en häst hyr vi.

Här är bilder på våra fina hästar.

Viv
Blanka White
B-ponny, 119 cm
Född 2007

_______________________________________________________

Unique
D-ponny 145 cm
Född 2000

_______________________________________________________